tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 7-20- İndir : 20100101.pdf

Yazar : Mehmet AZİMLİ

Öz

Bu çalışmamızda, Bedir Savaşı sırasında meydana geldiği söylenen bazı olayları tahlil etmek istiyoruz. Buradaki üslubumuz Bedir Savaşı’nı kronolojik olarak anlatmaktan öte, savaş çerçevesinde aktarılan bir kısım mübalağalı anlatımlara değinmek ve değerlendirmektir. Bu çerçevede İlk Seriyyeler, Batnı Nahle Olayı, Müslümanlardaki savaş kültürü, Ganimet ve esir alınışı gibi konulara değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mehmet AZİMLİ isimli yazarın "Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mehmet AZİMLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 25-45- İndir : 20100102.pdf

Yazar : Abdullah BENLİ

Öz

Bu makalemizde Kur’an’ın, klasik kaynaklarımızda yapılan tanımının unsurlarını tahlile tabi tutacağız. Bu tanımın tenzil döneminden itibaren bütün dönemleri kuşatacak şekilde yapılıp yapılmadığını, her bir unsurun Kur’an’ı tanımlamada onun zâtî bir unsuru olarak mı yoksa ârızî bir unsuru olarak mı yer aldığını irdelemeye çalışacağız. Ayrıca tanımda, aslî ve tâlî özellikleri göz ardı edilerek yer verilmiş olan kayıtların sorunlarını tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdullah BENLİ isimli yazarın "Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdullah BENLİ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 21-37- İndir : 20100103.pdf

Yazar : İbrahim GÖRENER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: İbrahim GÖRENER isimli yazarın "Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by İbrahim GÖRENER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 55-91- İndir : 20100104.pdf

Yazar : Salim ÖZER

Öz

Öteden beri alkollü içecek niteliğini almamış meyve sularının veya hoşafların daha iptidai şekilleri sayılabilecek ve İslam fıkhında nebîz genel adı altında toplanan içecek türleriyle, İslamda hakkında kesin yasak olduğu ittifakla kabul edilen hamr/şarap arasındaki ayırt edici özellik veya özelliklerin neler olduğu hususunda Hanefilerle diğer mezhepler arasında uzun tartışmalar olagelmiştir. Bu hususta Hanefiler diğer mezhep mensuplarınca özellikle de nebiz hakkında daha mütesâhil olmakla suçlanmışlardır. Biz bu çalışmamızda söz konusu içeceklerin hangi vasıfları taşıdıkları zaman içilebileceğini ve hamr/şarap kategorisinden hariç tutulacağını tespit etmeye çalıştık….

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Salim ÖZER isimli yazarın "İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Salim ÖZER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 93-113- İndir : 20100105.pdf

Yazar : Nurettin TURGAY

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Nurettin TURGAY isimli yazarın "Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Nurettin TURGAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 115-132- İndir : 20100106.pdf

Yazar : Metin PARILDI

Öz

Fransızlar Kuzey Afrika ülkelerini (Cezayir, Tunus, Fas) işgal ettikten sonra, buralarda katı bir Fransızlaştırma siyaseti uyguladılar. Bu siyasetin karşında en zorlu engelin Arapça olduğunu anlayan işgalciler, bu dile karşı sistemli bir yok etme faaliyeti başlattılar, her türlü zulüm ve baskıyla geleneksel medrese sistemini çökerterek Arapçayı eğitim-öğretimden uzaklaştırdılar. Müslüman halkın elinden gelen direnci gösterdiği mücadelede Fransızlar, uzun süre Cezayir’in sadece şehirlerinde ve kuzey kısımlarında başarılı oldular. Tunus ve Fas’ın işgal çok sonraya denk geldiği için, buralarda daha sınırlı bir başarı sağladılar. Fransız emperyalizmi çok uzun bir zaman diliminde büyük bir çaba sarfetmesine rağmen, Kuzey Afrika ülkelerinde, özellikle Cezayir’de Arapçayı bir süre sahneden uzaklaştırdı, fakat tamamen yok etmeyi başaramadı. Bütün bunlara rağmen bu bölgede Arapça düşünen, Arapça yazan büyük edebiyatçılar ve fikir adamları yetişti. Ancak, Doğudaki Arapların bu bölgeyi görmezlikten gelerek, edebiyat tarihlerinde, antolojilerde, ders kitaplarında yeteri kadar yer vermemeleri neticesinde, Arap Dünyasının batısında çok zor şartlar altında yetişen bu usta kalemler, hak ettikleri saygıyı göremediler.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Metin PARILDI isimli yazarın "Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Metin PARILDI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I)

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 133-165- İndir : 20100107.pdf

Yazar : Abdulkadir BAYAM

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdulkadir BAYAM isimli yazarın "Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdulkadir BAYAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 167-204- İndir : 20100108.pdf

Yazar : Mehmet KORKMAZ

Öz

Bu araştırmada Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ilahiyat fakültesini tercih nedenleri çeşitli değişkenler bağlamında ele alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu ilahiyat fakültesini isteyerek seçmiştir. Bununla birlikte, sınav sisteminin getirdiği zorunluluk nedeniyle, bu tercihi istemeden yapmak durumunda kalanlar da önemli bir oran teşkil etmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ilahiyat fakültesini tercih nedenlerinin başında “dini ilimler konusunda fazla bilgi sahibi olma isteği” gelmektedir. “Başka fakülteleri tercih edememe” ve “aile ve yakın çevrenin istekleri” de öğrencilerin tercih nedenlerinin içerisinde önemli bir yere sahiptir. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, halen ilahiyat fakültesinde öğrenim görmekten dolayı memnundur ve yeniden üniversite sınavına girecek olsalar, yine ilahiyat fakültesini tercih edeceklerini belirtmektedirler. Bununla birlikte, dikkate değer bir öğrenci grubunun bu konuda farklı görüşlerde olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mehmet KORKMAZ isimli yazarın "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mehmet KORKMAZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım-

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 205-227- İndir : 20100109.pdf

Yazar : Funda DEMİRTAŞ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Funda DEMİRTAŞ isimli yazarın "Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım-" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Funda DEMİRTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 229-250- İndir : 20100110.pdf

Yazar : Selim ÖZARSLAN

Öz

Simgeler ve semboller somut varlıkların, düşüncelerin, durumların basit işaretleridir. Var olan her şeyin bir simgesi olduğu gibi, İslam Dini’nin de simge ve sembolleri vardır. Ve bunlara “Şeair-i İslam” denilmektedir. İslâm düşünce tarihinde ve medeniyetinde tarihî bir süreç içerisinde oluşan Şeair-i İslam’ın yani İslam simge ve sembollerinin belirlenerek ortaya konması, içerisinde yaşadığımız küreselleşen dünyada daha da önemli bir hal almıştır. Dinin tanınması, korunması ve bilinmesi dolayısıyla sosyal ve küresel barışın oluşturulmasında onun simge ve sembollerine saygı duyulması gerekliliktir. İslam’ın pek çok şeâiri/ sembolü olmakla birlikte en önemlileri şunlardır: Kur’an, Kabe, peygamber, namaz, cami ve minareler, kurban kesmek, ezan, hac, tesettür ve sünnet olmak vb.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Selim ÖZARSLAN isimli yazarın "Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Selim ÖZARSLAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

11. Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 251-264- İndir : 20100111.pdf

Yazar : Mehmet Kasım ÖZGEN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mehmet Kasım ÖZGEN isimli yazarın "Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mehmet Kasım ÖZGEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

12. Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü

Yıl : 201001 Sayı : 18 Sayfa : 265-272- İndir : 20100112.pdf

Yazar : Guy MONNOT / Çev. : Ramazan ADIBELLİ

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Guy MONNOT isimli yazarın "Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Guy MONNOT is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2268
 • Edİtör : İbrahim GÖRENER
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.06.2010
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla