tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Arâisu’l-Kur’an’da Türkler

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 13-31- İndir : 20060101.pdf

Yazar : Erdoğan PAZARBAŞI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Erdoğan PAZARBAŞI isimli yazarın "Arâisu’l-Kur’an’da Türkler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Erdoğan PAZARBAŞI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 33-61- İndir : 20060102.pdf

Yazar : Abdurrahman KASAPOĞLU

Öz

İnsan ilişkilerini de konu edinen Kur’an, bazı ayetlerde empati ve sempati olgusuna vurgu yapmıştır. İnsanlara infakta/yardımda bulunurken empatik  bir yaklaşım sergilemeyi tavsiye etmiştir. Hz.  Peygamber’in çevresindekilerle her zaman sempatiye dayalı bir ilişki içerisinde bulunduğunu açıklamıştır. Kur’an, ahlâkî erdemlerin ortaya çıkarılmasında, olumlu tutum ve davranışların kazanılmasında empatiyi bir eğitim yöntemi olarak önermiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdurrahman KASAPOĞLU isimli yazarın "Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdurrahman KASAPOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 63-92- İndir : 20060103.pdf

Yazar : Muharrem AKOĞLU

Öz

Bu makale, öncelikli olarak yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu ürünler itibariyle İslam Kültür Tarihi içerisinde önemli izler bırakan İbn Hazm’ın, Mu’tezileye yönelik eleştirilerini nesnel bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu şekilde de aslında, İbn Hazm’ın yaşadığı Endülüs kültür atmosferinde Mu’tezilenin algılanma biçiminin ve yine pek çok disiplin tarafından kaynak olarak kullanılan İbn Hazm’ın eserlerinin değerinin belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Muharrem AKOĞLU isimli yazarın "İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Muharrem AKOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 93-115- İndir : 20060104.pdf

Yazar : Mehmet EVKURAN

Öz

Modern bilim anlayışına karşı gelişen ve kadim dünya bilgeliğini temel alan düşüncelerin yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu düşünceler, ezoterizmden kaynaklanmakta ve farklı bir varlık ve bilgi anlayışı getirmektedir. Kutsallık fikrinin merkezi yer tuttuğu bu anlayışta dinler arasında içsel bir bağ kurulmaktadır.
René Guénon pek çok mistik ve ezoterik düşünürü etkilemiş olan önemli bir düşünürdür. Bu çalışmamım amacı, onun düşünce yapısını tanıtmaktır. Beş ana konu altında onun düşünce yapısı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Mehmet EVKURAN isimli yazarın "René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Mehmet EVKURAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Mistiklerin Öğretileri

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 117-131- İndir : 20060105.pdf

Yazar : Walter T. STACE / Çev. : Cenan KUVANCI

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Walter T. STACE isimli yazarın "Mistiklerin Öğretileri" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Walter T. STACE is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 133-172- İndir : 20060106.pdf

Yazar : Lee A. KIRKPATRICK / Çev. : Mustafa KOÇ

Öz

Bu makalenin amacı, ilk olarak John Bowlby tarafından ortaya atılan ve daha sonra bir çok araştırmacı tarafından da doğrulanan bağlanma teorisini, teoriyle ilgili yapılacak olan kapsamlı araştırmalar için etkin bir bilimsel çerçeve hazırlayarak din psikolojisi perspektifinde açıklamaya çalışmaktır. Makale, özellikle yetişkinlikte bağlanma ilişkilerini vurgulamakla birlikte, bağlanmanın çağdaş modellerinin kısa bir özetiyle başlamaktadır. Din psikolojisi içerisindeki Tanrı tasavvurları, din değiştirme ve dua üzerine yapılan araştırmaları da kapsayan bazı konularla ilgili seçilen literatür, yeniden incelenmiş ve araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bağlanma teorisiyle ilgili yararlı bir kavramsal çerçeve hazırlanarak sunulmuştur. Bu makale, bağlanma teorisi kapsamında kişiler arası ilişkiler, stres ve başa çıkma ile yalnızlık gibi konularla ilgilenen başta sosyal psikologlar ve gelişim psikologları olmak üzere din hakkında çalışma yapan araştırmacılara, bu yönde faydalı bir kaynak olabilir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Lee A. KIRKPATRICK isimli yazarın "Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Lee A. KIRKPATRICK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 173-182- İndir : 20060107.pdf

Yazar : Pierre LORY / Çev. : M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Pierre LORY isimli yazarın "İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Pierre LORY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 183-189- İndir : 20060108.pdf

Yazar : Nisar Ahmed FARUQI / Çev. : Muhittin KAPANŞAHİN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Nisar Ahmed FARUQI isimli yazarın "İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Nisar Ahmed FARUQI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 191-195- İndir : 20060109.pdf

Yazar : Muhittin KAPANŞAHİN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Muhittin KAPANŞAHİN isimli yazarın "İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Muhittin KAPANŞAHİN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Ahlâk-ı Nâsırî

Yıl : 200601 Sayı : 10 Sayfa : 197-200- İndir : 20060110.pdf

Yazar : A. Vehbi ECER

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: A. Vehbi ECER isimli yazarın "Ahlâk-ı Nâsırî" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Nasreddin TÛSÎ

Abstract

-

Keywords: -

License: "Nasreddin TÛSÎ" by A. Vehbi ECER is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 2017
 • Edİtör : M. Zeki DUMAN
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.06.2006
Editör'den...

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla